In dit artikel

De levensverwachting zegt niets over onze gezondheid

De levensverwachting zegt niets over onze gezondheid

De levensverwachting van de Nederlander is in de afgelopen driekwart eeuw flink toegenomen. In 1950 had een gemiddelde Nederlander op 65-jarige leeftijd nog een verwachte levensperiode van zo’n vijftien jaar, terwijl dat inmiddels op ongeveer twintig jaar ligt vanaf die leeftijd. We worden dus gemiddeld een jaar of vijf ouder dan toen. Maar daarmee is niet gezegd dat we ook gezonder blijven. Juist omdat we ouder worden, zijn we meer vatbaar voor allerlei kwalen. De lengte van ons leven mag dan wel toenemen, de kwaliteit ervan wordt ernstig beïnvloed door ziekten.

Hogere zorgkosten

Een van de gevolgen hiervan is dat de kosten voor medische zorg de laatste jaren fors zijn gestegen. Er zijn namelijk steeds meer mensen van 65 jaar en ouder in ons land. Dit zijn de mensen die geboren werden net na de Tweede Wereldoorlog, toen het geboortecijfer explosief steeg. Doordat die mensen nu allemaal in de laatste levensfase komen, terwijl de generaties daaronder minder omvangrijk zijn, is er sprake van vergrijzing. En veel mensen op hoge leeftijd betekent ook veel meer zorgkosten. We merken dit uiteindelijk allemaal in onze portemonnee, want de premie voor de zorgverzekering stijgt onder invloed van die hogere kosten. Mogelijk kan het inzetten van kunstmatige intelligentie deze ontwikkeling enigszins remmen, maar in de meeste gevallen zal het toch neerkomen op meer handen aan het bed en meer medicijnkosten, die een flink aandeel in de totale zorgkosten vertegenwoordigen.

Mannen versus vrouwen

Door de jaren heen wijzen alle cijfers steeds weer uit dat een vrouw gemiddeld langer leeft dan een man. Daarin staat de mens overigens niet alleen, ook in het dierenrijk leven de vrouwen meestal langer dan de mannen. Wetenschappers menen dat dit te verklaren valt doordat vrouwen tweemaal hetzelfde chromosoom in hun lichaamscellen hebben, terwijl de cellen van de mannen opgebouwd zijn uit twee verschillende chromosomen. Bij vogels is het namelijk precies andersom: daar hebben de mannen twee gelijke chromosomen en zij leven gemiddeld langer dan de vrouwen, die juist twee verschillende chromosomen hebben. Terug nu naar de mens, want er is nog iets opvallends. Hoewel vrouwen dus gemiddeld langer leven dan mannen, is het aantal jaren in goede gezondheid nagenoeg gelijk. Met andere woorden: vrouwen kampen in die laatste levensfase vaak met allerlei aandoeningen die gerelateerd zijn aan hun hoge leeftijd.

Zelf beïnvloeden

Hoewel de mens al jaren zoekt naar de sleutel tot het eeuwige leven, zijn we er nooit in geslaagd om een methode te ontwikkelen die ons daadwerkelijk onsterfelijk maakt. Wel kunnen we onze levensloop voor een deel zelf beïnvloeden door gezond te leven. Immers, wie ongezond leeft loopt een grotere kans om voortijdig te overleven. Onder gezond leven wordt over het algemeen verstaan: gevarieerd en gezond eten, veel bewegen, niet roken, geen alcohol drinken en stress vermijden. Natuurlijk zijn er nog wel meer elementen die bijdragen aan een lang leven, want ook ons mentale welbevinden heeft hier nauw mee te maken. Wie gelukkig is, is ook sterker en kan het dus langer volhouden.

Wetenschappelijke revolutie

Hoewel we dus niet in staat zijn om ons leven daadwerkelijk op te rekken, zijn we door middel van wetenschappelijk onderzoek wel steeds beter in staat om te begrijpen waarom bepaalde processen in ons lichaam na verloop van tijd afnemen. De aftakeling van ons lichaam door ouderdom kunnen we inmiddels al voor een deel tegengaan door bepaalde stoffen in te nemen of via de huid op te nemen. Je mag dit gerust een wetenschappelijke revolutie noemen, die voorlopig nog zal blijven voortduren. Of we ooit het geheim van het eeuwige leven zullen ontrafelen, blijft vooralsnog koffiedik kijken.

Tineke Rous-de Vries (Schoonheidsspecialist)

Tineke Rous-de Vries (Schoonheidsspecialist)

Tineke Rous-de Vries (1962), oprichter van Jouwlijfstijl.nl, leeft volgens het motto "Ik ben geen 18 meer, maar ik streef ernaar om gezond, vitaal en mooi verzorgd ouder te worden". Met meer dan 40 jaar ervaring in de wereld van cosmetica en voeding heeft ze als schoonheidsspecialiste en orthomoleculair voedingsadviseur uitgebreide kennis opgedaan. Ze heeft van dichtbij gezien wat de juiste huidverzorging en goede voeding voor zowel je huid als je algehele welzijn kan doen. Ontdek op haar platform waardevolle tips, informatie en kwaliteitsproducten die bijdragen aan een stralende huid, een gezond lichaam en een vitale levensstijl. Tineke deelt deze inzichten vol passie en liefde. Volg Tineke ook op LinkedIn en Facebook. Voor opmerkingen of vragen, mail tineke@jouwlijfstijl.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer advies van Tineke Rous- de Vries.